Våra synundersökningar inkluderar:

- Synundersökning

- Ögonhälsobedömning

- Tryckmätning

- Synfältsmätning

- Mätning av ögats avbildningsfel vid mörkerseende!


Vi utför också:

- Ögonbottenfotografering med  bedömning av ögonläkare

- Tårfilmsanalys 

- Kontaktlinsundersökning

- Körkortskontroll


Vilken undersökning behöver jag?

Från 8 år: 1 Synundersökning

40 år: 2 Även synfält och tryckmätning (screening). Särskilt viktigt vid glaukom i släkten.

50 år: 3 Även ögonbottenfotografering. Skickas alltid för vidare bedömning av ögonläkare.

Priser

1.  Synundersökning barn 195:-

2. Synundersökning  inkl. Synfälts- och Tryckmätning 440:-

3. Synundersökning inkl Tåranalys 690:-

4. Synhälsoundersökning inkl Synfälts- och Tryckmätning,  Ögonbottenfotografering 790:-

4. Linsundersökning 490:-

5. Körkort 135:- 

6. Nytillpassning 790:-